Xinxiang Weis Textiles & Garments Co.,Ltd 

Address: Asiainfo Bldg 1302, Daoqing RD,Hongqi Zone,Xinxiang ,Henan ,China,453000  

Tel: +86-373-5858887

Mobile:+86-17630734322

Fax: +86-373-5793390 

E-mail: sales@ysetex.com

© Xinxiang Weis Textiles & Garments Co.,Ltd